Ang Pizza

Ako ay nalipad ng mapadapo sa pizza mo. Napakasarap. Napaka-cheesy. Heto ka ngayon at nasa banyong masikip. Natae.

Ako ay nalipad ng mapadapo sa tae mo. Puno ng hinanakit at kalungkutan. Sobrang sarap.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s